Bu videoda yer altı dünyanın bəzi sirlərini, arxeoloji araşdırma və elmi faktlara əsaslanan məlumatlar əldə edəcəksiniz